ผู้บริหาร

นายอภิชาต แก่นน้ิอย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/07/2011
ปรับปรุง 07/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 342884
Page Views 395496


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านท่ามะกา ค่ะ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะกา เรื่อง สอบราคาจ้าง (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็ก
โรงเรียนบ้านท่ามะกา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง(Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-classroom) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 927,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะกา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรร
โรงเรียนบ้านท่ามะกา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะกา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬา ฯ
โรงเรียนบ้านท่ามะกา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬา ฯ ประจำปีงบประมาณ 2556
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะกา เรื่อง สอบราคาจ้าง (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็ก
โรงเรียนบ้านท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง(Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-classroom) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะกา เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยโรงเรียนบ้านท่ามะกา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 22 เมษายน 2557
การคัดเลือกผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนสมาชิกเพื่อสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างฯ ชุดที่ 9 22 เมษายน 2557
การส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมในนิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ครั้งที่ ๑๕ 18 เมษายน 2557
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" (รุ่นที่ ๗) 17 เมษายน 2557
การประชุมระหว่างประเทศของซีมิโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 17 เมษายน 2557
การประชุมเชิง "Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ ๑๔ 17 เมษายน 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต "KruTube Channel : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู 11 เมษายน 2557
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ลิ้งค์น่าสนใจ